Yammer integrering med Groups börjar rulla ut

Yammer har fått ganska lite kärlek av Microsoft sedan uppköpet, men det ser bättre och bättre ut. Den funktionen som Yammer fyller i paketet är så himla nödvändig att den måste integreras mer. Jag tycker att alla kommentarer, alla frågor alla diskussioner ska föras i Yammer med en enkel länk till källan för surret. Och det är så bra med Yammer för det går! Och nu med integration med Groups går det ÄNNU enklare. Yay!

Groups var ett gigantiskt steg framåt för samarbete eftersom det är inte -ett- verktyg som är samarbetet, utan flera och där behövs tjänster där de dras ihop på ett naturligt sätt för användarna.

När du skapar en ny grupp i Yammer kommer den automatiskt vara en del av Groups tjänsten och samtidigt skapa en OneNote anteckningsbok, Planner, Team site och OneDrive bibliotek.

Yammer integration med Groups

Gäller nya Yammer grupper

Efter integrationen rullats ut kommer alla nya grupper som skapas att få med det här. Jobbigt om ni har Yammergrupper som är igång och det kommer att bli en omställning. Om och i sånt fall när det skulle gå att koppla ihop befintliga grupper vet jag ingenting om. Om jag skulle gissa så är det för långt fram för early adoptors och lite senare än önskvärt för laggards. Om det kommer.

Medlemskap i Groups/Yammer baserat på AD attribut

Vad som också är grymt är att man snart kommer kunna använda dynamiska grupper från Azure AD via Groups. Det betyder en stor minskning av administrationen för medlemskap i grupper, och vi är tillbaka till det som vi vant oss vid, och mitt liv blev mycket lättare. Så om du ser att folk har börjat jobba i Yammer – sväng om dem redan nu att börja jobba i Groups med integrerade nya Yammergrupper. Livet ser ljusar ut för administratörer framåt.

Läs mer på Office Blogs.

Vad tycker du? Kommentera nedan!

Pia Langenkrans
Följ mig

Pia Langenkrans

Office 365 Ninja at B3
Pia har lång erfarenhet av att jobba med IT, molnet och Office 365. Hon har en bakgrund inom programmering och fokus nu är att hjälpa företag att få moderna arbetsplatser.
Pia Langenkrans
Följ mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.