SharePoint i våfflan

Nu har det hänt oss på HiQ som är med i First Release program! SharePoint ligger i våfflan. Förut hette det Webbplatser eller Sites beroende på vilket språk du har installerat.

SharePoint i våfflan
Sharpoint ersätter Webbplatser

Detta kan kännas som en liten sak men det tyder på en attitydsändring hos Microsoft där man ändå väljer att fortsätta på SharePoint som varumärke. Jag hade förlikat mig med att termen SharePoint skulle försvinna och att jag skulle bli en Office 365 expert med spår av SharePoint. Nu kan jag fortsätta stolt vara SharePoint-Pia. Yay!

Pia Langenkrans
Följ mig

Pia Langenkrans

Office 365 Ninja at B3
Pia har lång erfarenhet av att jobba med IT, molnet och Office 365. Hon har en bakgrund inom programmering och fokus nu är att hjälpa företag att få moderna arbetsplatser.
Pia Langenkrans
Följ mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.