Känner du dig lite rådvill i den här nya digitala världen?

Du är inte ensam, och det finns bot.

Microsoft har tagit fram en kurs I MVA (Microsoft Virtual Academy) som är mycket uttömmande och kommer hjälpa dig som är tjänsteägare, IT chef, och fått en stor del digitaliseringsansvar.

I den här kursen får du reda på hur Microsoft själv gjorde sin resa och på så sätt tog fram ‘best practices’. Det är en del teknik med men du behöver inte vara tekniker för att få ut massor och förstå mer I vilket sammanhang du hör hemma I. Det berör bla. arkitektur, planering, drift och support.

Microsoft delar med sig av sina verktyg så om du har fastnat I planeringen kan du här hitta deras planeringsverktyg och strategier som du kan ta rakt av eller anpassa till din organization.

Cloud at Microsoft

 

Pia Langenkrans
Följ mig

Pia Langenkrans

Office 365 Ninja at B3
Pia har lång erfarenhet av att jobba med IT, molnet och Office 365. Hon har en bakgrund inom programmering och fokus nu är att hjälpa företag att få moderna arbetsplatser.
Pia Langenkrans
Följ mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.