Hjälp – jag har jättemånga Worddokument som ska konverteras till PDF!

PDF är ett trevligt publiceringsformat och det närmaste vi kommer en standard för trycksaker. Det är enkelt att konvertera ett Worddokument till PDF via skriv ut-funktionen, oavsett om du jobbar i Word eller i SharePoint Online. Ett Worddokument, ja. Men en dag blir du sittande med 50 filer som ska konverteras och känner vanmakten växa i dig, känner att själva förfarandet att öppna dem ett efter ett och skriva ut en PDF-version gör den närmaste framtiden mörk och dyster. Men misströsta inte. Powershell to the rescue!

 1. Skapa en mapp på skrivbordet, lägg alla dokumenten som ska konverteras i den.
 2. Öppna Powershell (kommer förinstallerat med Windows)
 3. Kör följande script, efter att ha bytt ut den angivna sökvägen till mappen, som nu lyder $documents_path = ‘C:\Users\Du\Desktop\Dinmapp’. (Om Powershell känns komplicerat finns det en guide till hur du gör här.)
  $documents_path = 'C:\Users\Du\Desktop\Dinmapp'
  $word_app = New-Object -ComObject Word.Application
  # This filter will find .doc as well as .docx documents
  Get-ChildItem -Path $documents_path -Filter *.doc? | ForEach-Object {
  $document = $word_app.Documents.Open($_.FullName)
  $pdf_filename = "$($_.DirectoryName)\$($_.BaseName).pdf"
  $document.SaveAs([ref] $pdf_filename, [ref] 17)
  $document.Close()
  }
  $word_app.Quit()

  Luta dig tillbaka, se hur Powershellscriptet går igenom mappen och konverterar Wordfil efter Wordfil till PDF:er, känn lugnet återvända till kroppen.

   

Johan Sjöstrand

Jag jobbar med SharePoint Online och Office 365, gillar Powershell och smarta OOTB-lösningar. En gång i tiden var jag journalist och skrev mycket om kultur och nöje, numera försöker jag intressera mina kollegor för frijazz (med blandat resultat). Gillar text och är intresserad av SharePoints publiceringsfunktioner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.