Skapar du formler i SharePoint? Tänk på språket!

Skapar du formler i SharePoint? Tänk på språket!

Beräknade fält – vilket språk har din webbplatssamling? Allt i SharePoint är listor. Beräknade kolumner (Calculated fields) är ett kraftfullt sätt att hantera data. De skapas i en kolumn där en formel måste skrivas, sättet är relativt väldokumenterat på bloggar och MSDN. Bilden nedan visar ett exempel, där webbplatssamlingen är skapad på engelska. En formel som översätter ett siffervärde […]