Använd din SharePoint sites Anteckningsblock på bästa sätt

Smarta mötesanteckningar​​

Ett väldigt bra användningsområde är att ha mötesanteckningar i OneNote.

Skapa en flik för exempelvis “Veckomöten” och en ny sida för varje möte. Ha en sida som är mall för vad du vill alltid ha antecknat. Datum, närvarande, beskrivning av diskussioner, beslut eller liknande. Se ett exempel nedan.

oneNote motesanteckningar

 

Pia Langenkrans
Följ mig

Pia Langenkrans

Office 365 Ninja at B3
Pia har lång erfarenhet av att jobba med IT, molnet och Office 365. Hon har en bakgrund inom programmering och fokus nu är att hjälpa företag att få moderna arbetsplatser.
Pia Langenkrans
Följ mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.